Beauty

Saudisches Geheimnis der Schönheit. . . .

Wie im ersten Artikel über Kosmetik von Ekomania Lab versprochen, möchte ich Ihnen heute meine Meinung über das Produkt „Saudi Secret of Beauty“. Geheimnisvoller, überraschender Name, aber nachdem ich ihn einige Zeit benutzt und getestet habe, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass er den orientalischen Namen verdient hat.

Aufgrund der seltsamen Namen der Ekomania-Produkte. . . . am Anfang kamen sie mir seltsam vor, der Name passte weder zum Produkt noch zur Funktion. Normalerweise hat die Kosmetik wirklich pharmakologische Namen: Creme „Jugendinjektion“; wird sofort mit Falten in Verbindung gebracht, Creme „Aktivator der Jugend“ ist für Creme unter den Augen, Bleichcreme, Straffungscreme, „Hemorol“-Creme für Hämorrhoiden, ich habe einfach nicht den richtigen Namen für einen typischen Eselsschmerz gefunden ;). Jeder dieser Namen erinnert mich an unbequeme Themen, dass die Zeit vergeht, der Körper altert und unvermeidlich zerstört wird.

Wenn ich mir die Produkte von Ekomania ansehe, habe ich den entgegengesetzten Eindruck. Ich weiß nicht, ob es aus Trotz, aus Spaß oder nur so gemacht wurde, dass jeder von uns, der nach diesen Produkten greifen wird, die Creme, das Serum, das Peeling einnimmt, nicht ihr Alter spürt, ihre Unvollkommenheiten nicht spürt, keine Mängel spürt.

Ekomania schreibt:

„Das Saudi Serum Secret of Beauty ist eine einzigartige Kombination aus orientalischen Pflanzeninhaltsstoffen mit einer regenerierenden, straffenden und elektrisierenden Wirkung. Die arabischen Prinzessinnen feiern das Serum seit Jahrhunderten! Es hat einen wunderbaren Zitrusduft. Empfohlen in jedem Alter.“

„Die Komposition basiert auf Mustern aus Saudi-Arabien. Es wird leicht absorbiert. Es nährt, macht weich, spendet Feuchtigkeit und pflegt die Haut. Es reguliert die Hautfeuchtigkeit, regeneriert sie, beruhigt sie. Es hat eine verjüngende Wirkung, verbessert die Elastizität der Haut und strafft sie. Es wird für sehr trockene, rissige, empfindliche und schuppige Haut empfohlen. Es kann zur Pflege empfindlicher Haut eingesetzt werden, hilft bei der Behandlung von Hautentzündungen, z. B. Psoriasis, Akne. Sehr feuchtigkeitsspendend, haftet gut auf der Haut, bildet einen Schutzfilm auf der Haut. Es wirkt entzündungshemmend (dies ist wichtig für Menschen mit chronischer Akne).“

Jetzt bin ich an der Reihe und komme zu meinen Schlussfolgerungen: Ich werde es gleich sagen, ich fühle mich schon wie eine saudische Prinzessin. Alles, was der Produzent beschreibt, ist reine Wahrheit. Persönlich benutzte ich es meistens als Serum unter den Augen. Nur ein winziger Tropfen, um die empfindliche Haut um die Augen herum zu befeuchten. Es riecht schön, zieht schnell ein, wird nicht schmutzig. Die Haut ist glatt und weich. Ich habe es auch an meinen Händen benutzt (ich habe sehr trockene Haut). Dort erfüllte er auch seine Rolle. Die Haut an den Händen wurde sehr schnell mit Feuchtigkeit versorgt (nicht fettig), zieht schnell ein, die Haut wird geglättet, juckt nicht und sticht nicht.

Es riecht so schön, dass ich es wieder trinken, lecken, essen wollte;)

Ich würde es empfehlen!!!!!!

INCI: Macadamia Ternifolia Samenöl, Citrus Grandis Schalenöl, Simmondsia Chinensis Samenöl, Ribes Nigrum Samenöl, Camellia oleifera Samenöl, Rosa Damascena Blumenöl, Oleum Amygdalae Dulcium, lösliches Kollagen, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil

______________________________________________________________________________

Saudi Secret of Beauty …

As promised in the first article on cosmetics form Ekomania Lab, today I want to share with you my opinion on the product called „Saudi Secret of Beauty.“ Mysterious, surprising name, but after using it for some time and testing, I can say with a clear conscience that it deserved the oriental name.

Due to the strange names of Ecomania’s products … at the beginning they seemed strange to me, the name did not suit to the product or to the function. Usually, cosmetics have truly pharmacological names: cream „youth injection“ is immediately associated with wrinkles, cream „activator of youth“ is for cream under the eyes, whitening cream, firming cream, „Hemorol“ cream for hemorrhoids, I just did not find the correct name for a typical ass pain ;). Each of these names reminds me of uncomfortable topics, that the time is passing, ageing body and inevitable body destruction.

Looking at the products of Ekomania, I have the opposite impression. I do not know whether it was made of spite, for fun or just so that each of us, who will reach for these products, taking the cream, serum, scrub did not feel her age, did not feel her imperfections, did not feel deficiencies.

Ekomania writes:

„The Saudi Serum Secret of Beauty is a unique combination of oriental plant ingredients with a rebuilding, firming and elasticizing effect. The Arabian princesses have been celebrating the serum for centuries! It has a wonderful, citrus scent. Recommended at any age. „

„The composition is based on patterns from Saudi Arabia. It is easily absorbed. It nourishes, softens, moisturizes and nourishes the skin. It regulates skin moisture, regenerates it, soothes it. It has a rejuvenating effect, improves skin elasticity and firms. It is recommended for very dry, cracked, sensitive and flaky skin. It can be used for the care of sensitive skin, helps in the treatment of skin inflammation, e.g. psoriasis, acne. Very moisturizes, adheres well to the skin, creates a protective film on the skin. It acts as an anti-inflammatory (this is important for people suffering from chronic acne). „

Now it is my turn and my conclusions: I will say it shortly, I feel already like a Saudi princess. Everything that the producer describes is pure truth. Personally, most often I used it as a serum under the eyes. Just a tiny droplet to moisten the delicate skin around the eyes. It smells beautiful, absorbs quickly, does not get dirty. The skin is smooth and soft. I also used it on my hands (I have very dry skin). He also fulfilled his role there. The skin on the hands was moisturized very quickly (not oily), quickly absorbed, the skin is smoothed, it does not itch and it does not sting.

It smells so beautiful that I wanted to drink it again, lick it, eat it;)

I would recommend !!!

INCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Citrus Grandis Peel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Camellia oleifera seed oil, Rosa Damascena Flower Oil, Oleum Amygdalae Dulcium, Soluble Collagen, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil

Saudyjski Sekret Piękna …

Jak obiecałam w pierwszym artykule dotyczącym kosmetyków formy Ekomania Lab, dzisiaj chce podzielić się z Wami moja opinia na temat produktu o nazwie „Saudyjski Sekret Piękna “. Tajemnicza, zaskakująca nazwa, ale po zapoznaniu się z nim, używaniu go przed dłuższy czas i testowaniu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, ze zasłużył sobie na to orientalny nazwę.

A propo nazw produktów Ekomanii … na początku wydawały mi się dziwne, nazwa nie pasowała mi do zastosowania. Zazwyczaj kosmetyki maja iście aptekarskie nazwy: krem „zastrzyk młodości“ od razu kojarzy się ze zmarszczkami, krem „aktywator młodości“ to pod oczy, krem wybielający, krem ujędrniający, „Hemorol“ krem na hemoroidy, brakło mi tylko nazwy maści na typowy bol dupy ;). Każda z tych nazw kojarzy mi się z ciężkimi tematami, upływającym czasem, starzejącym się ciałem i nieuniknionym rozkładem ;(.

Przeglądając produkty Ekomanii mam wręcz odwrotne wrażenie. Nie wiem czy zrobiono to z przekory, dla zabawy czy właśnie po to aby każda z nas, która sięgnie po  te produkty, biorąc do ręki krem, serum, peeling nie czuła swego wieku, nie czuła swych niedoskonałości, nie czuła braków.

Ekomania pisze:

„Serum Saudyjski Sekret Piękna stanowi unikalne połączenie orientalnych składników roślinnych o działaniu odbudowującym, ujędrniającym i uelastyczniającym. Księżniczki arabskie działanie serum doceniają już od wieków! Ma wspaniały, cytrusowy zapach. Polecane w każdym wieku. “

„Kompozycja opiera się na wzorcach z Arabii Saudyjskiej. Łatwo jest wchłaniany. Odżywia, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę. Reguluje wilgotność skóry, regeneruje ją, łagodzi swędzenie. Działa odmładzająco, poprawia elastyczność skóry, ujędrnia. Polecany jest skórze bardzo suchej, popękanej, wrażliwej i łuszczącej się. Może być używany do pielęgnacji skóry wrażliwej, pomaga w leczeniu zapaleń skóry, np. łuszczycy, trądziku. Bardzo silnie nawilża, dobrze przylega do skóry, tworzy na skórze film ochronny. Działa jak środek przeciwzapalny (to ważne w przypadku osób cierpiących na przewlekły trądzik).“

Skład: olej makadamia, olej jojoba, olej z nasion Meadowfoam, olej z czarnej porzeczki, olej z nasion kamelii olejodajnej, olej z nasion ogórecznika lekarskiego, olej z pestek winogron, olej migdałowy, kolagen, olejek eteryczny ze skórki grejpfruta.

Teraz kolej na mnie i moje wnioski: powiem krótko, czuje się jak księżniczka saudyjska. Wszystko to co opisuje producent to czysta prawda. Osobiście najczęściej używałam go jako serum pod oczy. Wystarczy maleńka kropelka, aby nawilżyć delikatna skore wokół oczu. Pięknie pachnie, szybko się wchłonął, nie brudzi. Skora jest wygładzona i miękka. Używałam go również na dłonie  (mam bardzo sucha skore). Również i tam spełnił swoją role. Skora na rękach była bardzo szybko nawilżona (nie tłusta), szybko się wchłania, skora jest wygładzona, nie swędzi i nie szczypie.

Pachnie tak pięknie, że znowu miałam ochotę go wypić, polizać, zjeść 😉

Polecam!!!

INCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Citrus Grandis Peel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Camellia oleifera seed oil, Rosa Damascena Flower Oil, Oleum Amygdalae Dulcium, Soluble Collagen, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vorheriger Beitrag
Frohe Ostern
Nächster Beitrag
Weißes Hemd – passt zu allem!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.