AllgemeinLifestyle

Happy Valentine’s Day

Heute in Kürze.

Ich wünsche Dir einen schönen Valentinstag.

Dass jeder von euch diesen Menschen hat oder finden wird, der mit euch feiern wird. Feiern Sie jeden Tag, nicht nur am 14. Februar. Jemand, der dich jeden Tag unterstützt, dir die Hand hält oder nur Taschentücher gibt, wenn du krank im Bett liegst. Zum Beispiel wie ich heute.

Gefühle sind das ganze Jahr über wichtig, jeden Tag, jede Minute.

Es geht nicht nur um Geschenke, Blumen, Diamanten oder warme Worte.

Es geht um alles, was dazwischen liegt, wenn das graue, langweilige Leben kommt, Probleme wachsen oder man sich einfach unglücklich fühlt.

Ist nichts Besseres und nichts Wichtigeres, wenn man weiß, dass man jemanden hat, der einen ohne zu fragen umarmt, ein Tee oder warme Milch macht, wenn man krank ist, die Hand greift, dass man sich nicht allein zwischen Millionen anderer Menschen fühlt, in die Augen schaut und weiß, dass man ohne ein Wort zu sagen geliebt wird.

Lasst uns kleine Momente feiern. Genießt sie. Und vergiss sie nie. Diese kleinen Dinge, Gesten sind wichtiger als Millionen auf dem Bankkonto.

Ich weiß, ich weiß, dass man mit Geld alles kaufen kann, aber sei ehrlich zu dir selbst. Du wirst nie Liebe kaufen. 

______________________________________________________________________________

Happy Valentine’s Day!

Today just shortly.

I would like to wish you a beautiful Valentines Day.

That each of you have or will find THIS someone who will celebrate today with you. But this what I want to tell you or maybe convince you to celebrating together each day, not just 14 February.

THIS someone who every day will support you, give you hand or just handkerchiefs when you are laying sick in bed. For example like me today.

Feelings are important all year long, every day, every minute.

Is not only about gifts, flowers, diamonds or warm words.

Is about all that is in between when the gray, boring life is coming, problems are growing or you just feel unhappy.

Is nothing better and nothing more important if you know that you have someone who will hug you without asking, will make a tee or warm milk when you are sick, will grab your hand that you do not feel alone between million other people, will look into your eyes and you know that you are loved without saying any word.

Let celebrate small moments. Enjoy them. And never forget them. This small things, gestures are more important than millions on the bank account.

I know, I know with money you can buy all but be honest with yourself. You will never buy love.

______________________________________________________________________________

Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek!

Niech ten dzień będzie dla Was wyjatkowy.

Mam nadzieje, że każda z Was ma lub znajdzie TĄ jedyna osobę, która będzie dzisiaj razem z Toba świętować.

Jednak oprócz życzeń chce Ci powiedzieć abyście obchodzili Walentynki każdego dnia, nie tylko 14 lutego. Z ta jedyna osoba, która każdego dnia będzie Cię wspierać, poda Ci pomocna dłoń lub chusteczki do nosa bo akurat leżysz w łóżku i gile zwisają Ci z nosa. Na przykład tak jak mnie dzisiaj 😉

Uczucia są ważne przez cały rok, codziennie, w każdej minucie.

Nie chodzi tylko o prezenty, kwiaty, diamenty czy ciepłe słowa.

Mam na myśli to wszystko co jest pomiędzy tymi pięknymi chwilami. Wtedy, kiedy nadchodzi szare, nudne życie, problemy się mnożą i nie masz siły już nawet myśleć. W chwilach, gdy po prostu czujesz się nieszczęśliwy i chcesz sobie popłakać.

Nie ma nic piękniejszego i nic wartościowszego niz to poczucie, że masz kogoś, kto przytuli cię bez pytania, zrobi herbatę lub ciepłe mleko, gdy będziesz chory, złapie za rękę abyś nie czuła się samotna pośród miliona innych ludzi. Kiedy patrzy w Twoje oczy i wiesz bez wypowiadania zbędnych słów, że jesteś kochany.

Ciesz się tymi małymi przyjemnościami, delektuj się tymi chwilami. Doceniaj je. Nigdy ich nie zapomnij. Te małe rzeczy, te małe gesty są ważniejsze niż miliony dolarów na koncie bankowym.

Wiem, wiem za pieniądze możesz kupić wszystko, ale bądź szczera ze sobą. Nigdy nie kupisz za nie miłości.

, , , ,
Vorheriger Beitrag
Asymmetrie – ist sie wirklich für mich?
Nächster Beitrag
Die Farbe des Jahres 2019 ist gewählt!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.